Officieel startsein 16 mei 2013

Door G. van der Ven B.V. Aannemingsbedrijf

Op donderdag 16 mei a.s. om 13.30 uur geeft wethouder Kees Boender, samen met de jong-ste en oudste leerling van basisschool De Wegwijzer, het startsein voor de reconstructie van de Venuslaan en omgeving. Dit aftrapmoment wordt gegeven voor basisschool De Wegwijzer. Wethouder Kees Boender plaatst samen met de leerlingen de eerste boom terug in het projectgebied.

Programma

Ontvangst vanaf :13.00 uur, locatie aula van Basissschool de Wegwijzer.
Toelichting project Venuslaan: 13.15 uur, door Wethouders Kees Boender
Startsein: 13.30 uur, voor Basisschool de Wegwijzer
Afsluiting: 13.40 uur, koffie/thee met cake aula Basisschool

De Venuslaan

De Venuslaan is een straat die de Jupiterstraat, Mercuriusstraat, Neptunusstraat en Saturnusstraat verbindt. De afgelopen jaren is de wijk door zettingen in de grond circa 80 cm gezakt ten opzichte van het aanlegniveau. Daarnaast heerst een grote parkeerproblematiek in de woonwijk.

Het project wordt aangestuurd en uitgevoerd door G. van der Ven BV aannemingsbedrijf uit Brakel.

De werkzaamheden beginnen half mei en duren tot medio 2014. In deze periode wordt het hele projectgebied gefaseerd aangepakt. Een greep uit de werkzaamheden:
- Verwijderen bestaande riolering, aanbrengen gescheiden stelsel waarbij tevens de huisaansluitingen vervangen zullen worden
- Verwijderen bestaande groenstructuur, realiseren nieuwe groenstructuur passend in de omgeving
- Herinrichten bestaande openbare ruimte (o.a. wegen en parkeerplekken)
- Creëren speelvoorzieningen

Bij de voorbereiding van de reconstructie is regelmatig overleg gevoerd met omwonenden en direct betrokken en een klankbordgroep. Deze klankbordgroep bestaat uit bewoners, vertegenwoordigers van Huurdersvereniging Nieuw Lekkerland en Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland. De klankbordgroep fungeert als luisterend oor en geeft aan wat er leeft in de wijk en houdt hierbij de samenlevingsverbanden goed in de gaten.