Uitstel werkzaamheden

Door G. van der Ven B.V. Aannemingsbedrijf

Naast de gevolgen die de reconstructie en ophoging van de wijk voor u als bewoner hebben, hebben deze ook invloed op kabels en leidingen in het gebied. Tijdens de voorbereiding van het project is er begin 2012 contact geweest met de ‘Nutspartijen’ die verantwoordelijk zijn voor deze kabels en leidingen. Op dat moment werd toegezegd dat er geen werkzaamheden nodig of wenselijk waren voor de aanwezige kabels en leidingen.
Tijdens het laatste afstemmingsoverleg is door de ‘Nutspartijen’ echter toch het voornemen uitgesproken om de komende jaren een deel van het water- en gasnet te vervangen. Dit zou kunnen betekenen dat na afronding van ons werk, wederom werkzaamheden in uw straat en in tuin zouden moeten plaatsvinden.

Tijdens het afstemmingsoverleg hebben de Gemeente Molenwaard en G. van der Ven BV het verzoek gedaan aan Stedin en Oasen om zoveel mogelijk werkzaamheden aan het water-/ electra- en gasnet tijdens de reeds geplande reconstructiewerkzaamheden uit te voeren.
Het zou zonde zijn als de nieuwe bestrating en de zojuist aangepaste tuinen weer open zouden moeten.Wij willen er alles aan doen om overlast te beperken tot één periode. Momenteel wordt er door Stedin en Oasen met spoed gekeken welke werkzaamheden nodig zijn. Daarna gaan wij bekijken wat mogelijk in te passen is binnen de planning.

De start van de werkzaamheden wordt dus uitgesteld om u minder overlast te bezorgen én ervoor te zorgen dat de kwaliteit van het werk goed blijft.

Over de datum waarop we alsnog beginnen, wordt u nader geïnformeerd. Vooralsnog gaan wij uit van medio april. Welke gevolgen bovenstaande heeft voor onze werkzaamheden en de geplande fasering maken we zo snel mogelijk bekend.